توسعه و اجرا

در این مرحله و پس از طراحی گرافیکی وب سایت و تایید نهایی طرح، مرحله توسعه وب سایت و اجرای آن آغاز می شود. از این مرحله به بعد تیم ما تمامی امور مربوط به وب سایت و یا پروژه را انجام خواهد داد و کارفرما منتظر می ماند تا خروجی نهایی را در موعد مقرر دریافت نماید.

تنها توسعه و اجرای پروژه برای تیم ما کفایت نمی کند بلکه پیاده سازی و توسعه وب سایت به بهترین شکل ممکن با امکانات مناسب و مقرر شده، تمیز بود کد برنامه نویسی شده، داکیومنت بودن کدها و بخش های سایت در دستور کار قرار دارد. این کار علاوه بر جلب رضایت کارفرما، بهینه بودن سایت و امنیت بالا امور مربوط به پشتیبانی وب سایت را به حداقل زمان ممکن کاهش خواهد داد.