07
آذر

کاوه قبادی

تجربه کار کردن با مهرداد محمدی تو پروژه تجارت‌نیوز متفاوت و لذت‌بخش بود. علاوه بر تسلط مثال‌زدنیش تو پیاده‌سازی پلن‌‌های ما، تعهد حرفه‌ای و پیگیری‌هاش بی‌نظیر بود.